ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

..

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวศศิธร คำทอง ชั้นม.6/3 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 29418

E-mail: kunsasitorn8@gmail.com

Facebook: kun_sasiton@hotmail.co.th   

Line:nookun09092557 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter