ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

---

นายอารัญ แก้วสลำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 6 รหัสประจำตัว 29440

E-mail... Aran2091@Gmail.com

Feacbook...A'ran K'aewsalam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter