ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นายอนุชา กรมเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/3 เลขที่4 เลขประจำตัว 29560

 

fads.tos100@gmail.com

ฟาสสสสสส ฟู้ดดดดดด

anucha18t_y

anucha_mn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล