ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

.

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงทีชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวเสาวณี ห่อช่วย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่27

เลขประจำตัว 29580

E- Mail : phueng1701@gmail.com

Facebook : ผะผึ้งเอง

Line : phueng1701

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter