ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ


ประวัติ
ตาราสอน
เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายคุณากร อภัยรัตน์ ชั้นม.6/3 เลขที่1 29628

Email: kunakornstw@hotmail.co.th

facebook: คุณากร อภัยรัตน์

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter