ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

...................................................................................................................................

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชอบ

............................................................................................................................

เว็บไวต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

..................................................................................................................................

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นาย ฟาติน หลงงัน

ม. 6/3 เลขที่ 8 เลขประจำตัว 31071

E-Mail : feemfatin@gmail.com

Facebook : Fatin Longngun

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

 

 

;