ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัวของ นายภานุวัฒน์ สุขแก้วน้ะคร๊าบบบบ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุร

จัดทำโดย

นายภานุวัฒน์ สุขแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 33 เลขประจำตัว 31072

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

E-Mail...kirilnw33333@hotmail.co.th

Facebook...แม็ก เอื้อ'

Line ID...max15505

 

Instagram...max.phanuwat

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter