ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ประวัติส่วนตัว

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอบ

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

นางสาวโนซีตา ฉุ้นลุ้น

เลขที่ 9 ชั้น ม.6/3

เลขประจำตัว 31075

G-mail : nongnuy01@gmail.com

Facebook :Nongnosita_Choonloon

Instagrame : nongnosita

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

 

Website counter