ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เส

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ : นางสาวปณิดา นวนศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/3 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 31076

: Zeejane.1718@gmail.com

:Facebook : Panida Nuansri

: Line : zeejane-jg

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter