ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

--------------------------------------------------------------------------

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชื่นชอบ

----------------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวปิยดา ยาวาหาบ ชั้น ม. 6/3 เลขที่ 12 31077

E-Mail : Piyadayawahab@gmail.com

FB : Nert Piyada Yawahab

IG : Nert_y

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter