ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีเทสสนเทศ5 ระดับมสัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวพัชริดา หวันเหล็ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่13

เลขประจำ 31078

E-mail : phatchawanlem@hotmail.com

Facebook : Zee'tar Phatchari

Line : Zeetar_mimi

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

จำนวนผู้ชม

Website counter