ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6


เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 


 

ชื่อนางสาวภารีนา แดสา
เลขที่ 14 เลขประจำตัว 31079


E-Mail : nanongna57@gmail.com
Facebook : Pareena Daesa
Line : Pareena
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter