ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน 1/2558
เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวมุกข์นภา ใจสมุทร ชั้น ม.6/3 เลขที่ 16 เลขประจำตัว 31082

E-mail muknapa.2603@gmail.com

Facebook Muknapa Jaisamud

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter