ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

ตารางสอน

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

....................

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุร

นางสาววนิดา ชมดาว

เลขที่ 21 ชันมัธยมศึกษาปีที่6/3 เลขประจำตัว 31085

E-mail : wanidachomdao14@gmail.com

Facebook : Tay chomdao

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter