ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่อนชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสริญญา แกสมาน

เลขที่23 เลขประจำตัว 31086

 

E-Mail : tekah2995@gmail.com

Faebook : sarinya keasaman

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter