ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รูวีศัดิ์ พับุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวสุชาดา หลีมังสา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 24

เลขประจำตัว 31087

E-mail:namo_52@hotmail.com

Facebook:Suchada leemangsa

ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter