ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอคุณครูวีระศักดิ์ ทัพบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสุวรรณี หัสนี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 30188

E-Mail : hsstasnee@gmail.com

Facebook : suwannee hsstasnee

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter