ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทศโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว อภิชญา พลาอาด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 28

E-mail:one.pichaya@gmail.com

Facebook:apichaya payaard

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองจ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม Website counter