ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอริสา หลำสะ

เลขที่ 30 ชั้น ม.6/3

เลขประจำตัว 31090

G-mail : jrja69@gmail.com

Facebook : Veerah Arisa

Instagrame : _r__a__h_

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter