ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอัรวา รูมาเนีย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 31091

E-Mail : waanwawa@gmail.com

Facebook : Arwa Rumania

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนผู้เข้าชมWebsite counter