ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื้นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาารยวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวอาฟีฉ๊ะ ทิ้งน้ำรอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เลขที่32

เลขประจำตัว 31092

E-mail; chah731@gmail.com

fackbook- chah arfeechah

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter