WELCOME TO MY WEBSITE

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชอบ

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

 

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

เสนอครูวีนะศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาวพงศ์ผกา ฤทธิรงค์ เลขที่ 16

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เลขประจำตัว 29533

 

E-Mail : pongpaka29533.30@gmail.com

 

Facebook : Numwan Pongpaka

Line : Numwam131313

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนครั้งที่เข้าชม

Website counter