ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

ชื่อนางสาววิภาภรณ์ ขุนรายา

ชั้น ม.6/4 เลขที่ 18 เลขประจำตัว 29576

E-Mail :Vipaporn.kunraya@gmail.com

Facebook : vipaporn kunraya

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter