WELCOME TO MY WEBSITE

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

............................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.......................................................................................................................

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวนุชนาถ หลงสมัน ชั้น ม.6/4 เลขที่ 14 เลขประจำตัว 29613

E-mail : chah1622@gmail.com

Facebook : Nutchanat Longsaman

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

.......................................................

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter