Welcome to WeErA wOrLd

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวจิราภรณ์ อาดำ ม.6/4 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 29786

E-mail weeraad2540@gmail.com

Line weeraadam

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้ที่เข้าชม

Website counter