Welcome To My Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

..เสนอ..

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

..จัดทำโดย..

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ซอเฟีย สูเหม

ชั้นม.6/4 เลขที่ 9

เลขประจำตัว 31101

 

 

 

 

 

E-mail : i.sea.you2014@gmail.com

 

Facebook : Sophia CC'Four Soohem

 

Line : i.sea.you1997

 

IG : sophia_fk09

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

 

 

 

 

 

 

 

..จำนวนผู้เข้าชม..

Website counter