WELCOME TO ME WEBSITE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวดารวีร์ โสรัตน์สะ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 31102

E-mail: winelovephet31102@gmail.com

Facebook : Darawee wine Soratsa

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter