WELCOME TO MY WEBSITE

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

...............................................

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนางสาวศิรินทร์ จิตสมุทร์ ชั้นม.6/4 เลขที่ 20 เลขประจำตัว 31108

E-Mail : sirin.jitsamut@gmail.com

Facebook : sirin jitsamut

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter