WELCOME TO WEBSITE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ


 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

.........................................................................................


เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี


จัดทำโดย


 

 

 

 

 

 

 นางสาวอัจฉรา เม่นฉาย ชั้น ม.6/4 เลขประจำตัว 31112

E-Mail : Atchara.Menchai@gmail.com

Facebook : Atchara Menchai

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียน สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล......................................................................................................

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter