ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ตารางสอน

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวพรพิมล ขุนประดิษฐ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เลขที่ 18

เลขประจำตัว 29410

E-Mail : Gamekik094@gmail.com

Facebook:kik_288@hotmail.com

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter