รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

นางสาวเจนจิรา เพชรศรี

ชั้นม6/5 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 29446

jenjira9543@gmail.com

Jenjira Petsri

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter