ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว


ตารางสอน


เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ นางสาวสุณัฐชา จันหมาด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เลขที่ 24 เลขประจำตัว 29478

 

E-mail : sunatcha3393@gmail.com

Facebook : sunutcha janmard

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

_______________

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter