ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

.........................................................................

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

.........................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

...................................................................

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวรัตติยากร เรืองญา
เลขที่ 21 ชั้น ม.6/5
รหัสประจำตัว 29496


E-Mail : freians@hotmail.com


Facebook : เบนซ์ เบนซ์


Line : Nongbenz.

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

............................

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter