ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเกศชนก สุวาหลำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5 เลขที่ 8

เลขประจำตัว 29526

E-mail : Ketchanok2926@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/ketchanok.suwalam


 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter