ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ประจำตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชอบ

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายสิทธิพงค์ ด่อล๊ะ ม.6/5 เลขที่ 5 29557

E-Mail sanza_013@hotmail.co.th
Facbook Sittipong dolah IG sannn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

Sasuke's Mangekyō Sharingan