ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายอภรักษ์ นามสกุล เจริญสุข

 

ชั้น ม.6/5 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 29563

E-Mail Apirak2540@hotmail.com


Facebook: Apirak Chareunsook


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter