ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

..............................................................................

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวชนากานต์ ง๊ะสวรรค์
ม.6/5 เลขที่ 12
รหัสประจำตัว 29608


rungarun549@gmail.com


รถ'เมล์


iam_chanakarn

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา

...................................................................

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter