ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

เสนอ...

 

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

 

จัดทำโดย...

 

นางสาวศุภัศรา กั่วพานิช

ชั้น ม.6/5 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 29620

 

 

 

E-mail : mook007ssss@hotmail.com

 

 

 

https://www.facebook.com/mook.supassara

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter