ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

เลือกรายการที่จะรับชม

 

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

ชื่อ นายธนวัฒน์ ปานเล่ห์

ม.6/5 เลขที่ 30 เลขประจำตัว 30601

E-Mail . tam_thanawat@hotmail.com

LINE . produotz

Facebook . ชื่อ'ตั้ม เลิฟ เลิฟ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

 

Cute Bow Tie Hearts Blinking Blue and Pink Pointer