ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 จัดทำโดย 

 

 

 

ชื่อ นางสาวอภิรดี ปะดูกา ม.6/5 เลขที่28 รหัสเลขประจำตัว 31111

 

bah.apiradee@gmail.com

apiradee paduka

apiradee-40

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter