ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา คอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่6
เสนอ
ครูวีระศักด์ พัทบุรี
จัดทำโดย
ชื่อนายชาตรี นามสกุล คงยังชั้น.6/5 เลขที่1 เลขประจำตัว31114
kongyongchatri@gmail.com
facebook : jb ycrazypower
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียน สตูลวิทยา อ.เมืง จ.สตุล

จำนวนผ้เข้าชม

Website counter