ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

******************************************************************************

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

 

***********************************************

เว็บไซค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายรัตนโชติ-หลิมประเสริฐ-ม6/5-31116

Email ohm12310@gmail.com

LINE : OHM2323

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minecraft - Diamond Sword