ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6


เสนอ


ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี


จัดทำโดย


ชื่อ แคนทรียา นามสกุล ยะโกบ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9 เลขประจำตัวนักเรียน31119
E-mail:Cantreeyalove@gmail.com
Facebook:Cantreeya yakob
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จ.สตูล
 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter