ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

เพลงที่ชอบ

 

 

ตารางสอน

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษราคัม ศรีพัฒน์ เลขที่ 16 เลขประจำตัว 31124

E-Mail : butsarakhambs@gmail.com

Facebook : butsarakham sriphat / ID Line : bbhut4681

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตุลวิทยา อ.เมือง จ. สตูล

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter