ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว


ตารางสอน
เพลงที่ชอบ

 

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

ชื่อนางสาวสุนิตา สังยาหยา ชั้นม.6/5 เลขที่ 25 รหัสประจำตัว 31128

sunitatatae@gmail.com

Zm'Tar sunita

ZMTAR

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter