ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย
ชื่อ จารุพรรณ  นามสกุล หวังดี  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 29  เลขประจำตัว 31201
E-mail. Jarupan3726@gmail.com
Facebook.https://www.facebook.com/nuja.jarupan
Line. Jahja2541
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง  จ.สตูล


จำนวนผู้เข้าชม

Website counter