ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวนุสรา เงตปาตี ชั้น ม.6/6 เลขที่ 10 เลขประจำตัว 29371

E-Mail : Nusara048@gmail.com

Facebook : Nusara Ngadpatee / Lind : Not_Nusara

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter