ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นายอนุพงศ์ ชูติระกะ ชั้น ม.6/6 เลขที่4 เลขประจำตัว29395

E-mail : anupongchutiraka@gmail.com

facebook: oot_nattiwut@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter