ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นายอดิศักดิ์ หาสกุล เลขที่ 3 ชั้น ม.6/6

e-mail sak460804@gmail

จำนวนผู้ชม

 

Website counter