ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้ชมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

นางสาว เหมือนขวัญ แดงประดา เลขที่ 22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เลขประจำตัว 29421

 

E-mail : muankwan.stw23@gmail.com

Facebook : Muankwan Dangprada

Line : mry.kl

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter